Udělej si sám

Neustále vysmívaná doba socialismu se vyznačovala mimo jiné tím, že mezi lidmi bylo neskutečně rozšířené kutilství, zahrádkaření, chataření a další nepasivní způsoby trávení volného času. Mýtus o tom, že to bylo způsobeno nedostatkem zboží a nemožností trávit volný čas jinde, než v tuzemsku na chatě, či zahradě, zdá se být vyvrácen neutuchající popularitou mnoha televizních i rozhlasových pořadů, kopírujících slavný „Receptář…“, stejně jako existencí nesčetného množství časopisů, profitujících z hobby aktivit obyvatelstva.

Národ kutilů

Zdá se, že jsme národ kutilů, vynálezců a samovýrobců bez ohledu na režim. Koneckonců podobné nadšenectví do různého modelaření, konstruování a technických vynálezů bylo i za první republiky. Dnešek ale přináší další stupeň možností. Taková 3D tiskárna dokáže vyrobit velice přesné plastové výrobky, dílky a součástky, které by člověk sám doma jen těžko vyrobil.